Naše tance

Tančíme především country tance, zkoušíme i tance jiných stylů, např. mexické, irské, klasické, apd.

Taneční styly (popis všech stylů)

Country tance

Tance v různých formacích (čtverylky, řady, zástupy, kruhy), mající předem danou choreografii. Svými kořeny sahá až do evropského středověku. Evropští vystěhovalci na americký kontinent si mnohé tance přivezli sebou, postupem doby z toho vznikl odlišný styl který se dostal zpět do Evropy. Používá se jako doplňkový program na country bálech a ve formě show na vystoupení. Na country bálech se učí jednoduché tanečky vhodné pro všechny přítomné, na vystoupení se secvičují efektní, náročná vystoupení, které zatancuje jen skupina, která si choreografii vymyslela.

Square dance

Původně tancování ve čtverylkách, dnes se tímto názvem označuje modernější forma, která se tancuje rovněž ve čtverylkách. Na rozdíl od původní formy, která měla ustálené choreografie, se moderní Square dance tančí pouze na anglickou nápovědu, choreografii si vymýšlí caller přímo na podiu za mikrofonem, tanečníci reagují na jeho nápovědu. Žádný tanečník neví dopředu, jakou choreografii si caller vymyslí a použije. Tento styl se učí poněkud déle, po skončení základní výuky si tanečníci mohou zatancovat v kterémkoliv klubu nejen u nás, ale kdekoliv ve světě, kde se Square dance tančí. To je umožněno tím, že jako jediný taneční styl má celosvětově platná pravidla a každá figura má celosvětově platnou definici. Tento taneční styl je vhodný jako zábava pro každého, není ale vhodný na veřejná vystoupení – z pohledového hlediska je naprosto nezajímavý.

Clogging

Druh stepu, z pohledového hlediska velmi efektní, vhodný na vystoupení. Tento druh stepu se někde i učí v podobném stylu jako Square dance, tedy na anglickou nápovědu. Terminologie není zcela sjednocena, takže .

Round dance

Párový tanec na anglickou nápovědu v rytmech známých z tanečních kurzů (polka, waltz, cha cha, jive, rumba a další). Má z větší části sjednocenou nápovědu, tančí se stejně po celém světě. Nepříliš vhodný na veřejná vystoupení, vhodný spíše jako zábava přímo pro tanečníky.

Line dance

Především sólové tance, tancuje se na předem utvořenou choreografii, vhodné jako veřejné vystoupení, stejně tak ale i pro širší věřejnost jako doplňující program na country bály, plesy a podobně.

Show

Libovolné soutěžní a předváděcí choreografie s prvky některého country stylu.

Skotské, Irské, Řecké a historické tance

Není zapotřebí vysvětlovat, jejich zaměření je poznat již z názvu.

Popisy country tanců

Tyto popisy byly posbírány na různých country bálech a zapsány tak, jak se na nich učily. Protože jsou tyto tance celkem dost variabilní a jeden tanec může existovat v mnoha obměnách, byly popsány nejčastěji používané verze.

ZUZANA

Velký kruh po obvodu sálu, tanečníci se drží za ruce.

 1. 8 kroků vlevo, 8 kroků zpět
 2. Opakování b. 1
 3. Pánové 8 kroků do středu kruhu, 8 kroků zpět
 4. Dámy 8 kroků do středu kruhu, 8 kroků zpět. Pánové jim k tomu mohou tleskat.
 5. Řetězem k 17. tanečnici. Začínáme se svou partnerkou za pravou ruku. Ta je první. Zatáhneme, mineme ji , potkáme další, druhou, té podáme levou. Další opět pravou a tak dál až k 17. Té již ruku nepodáváme.
 6. Swing se 17. tanečnicí na 32 kroků.

LA BASTRINGUE

Kruhový tanec, všichni tanečníci se drží za ruce.

 1. Všichni jdou 3 kroky a přísun do středu a 3 kroky a přísun zpět. Vykročí levou nohou. To celé se ještě jednou zopakuje.
 2. Všichni se natočí mírně vlevo, stále se drží za ruce a jdou na 8 polkových kroků kroužek vlevo. Na poslední takt podtočí pánové svoji sousedku (dámu po levici) a uchopí ji do swingového držení.
 3. S touto dámou swing na 16 kroků. Po swingu zůstanou tanečníci v držení a to tak, že pánové skončí zády do kruhu, dámy čelem.
 4. Polkovým krokem bez točení po směru tance (na 8 polkových kroků). Na poslední takt se vytvoří velký kruh (dáma, s níž tanečník swingoval skončí po jeho pravici, čímž se všechny dámy posunou o jedno místo).

MAINE MIXER

Velký kruh, páry stojí za sebou.

 1. Dva polkové a 4 normální chodné kroky. Všichni vkročí vnější nohou.
 2. Tanečníci se otočí, čelem k sobě, odrazí se a 4 kroky couvají.
 3. Tanečníci jdou 2 kroky k sobě, potom 3x zatleskají.
 4. Dosado
 5. Všichni se natočí mírně vpravo a s novým partnerem swing.

RUFUS

Skotský kruhový tanec, páry stojí za sebou.

 1. Všichni vykročí vnější nohou a jdou 4 kroky. Na poslední krok se otočí všichni čelem vzad a 4 kroky couvají.
 2. Zpět 4 kroky popředu (proti směru tance), na poslední krok se otočí každý čelem vzad a 4 kroky couvají.
 3. Baskickým krokem k sobě a od sebe, pánové si převedou dámu z pravé ruky do levé.
 4. Baskickým krokem k sobě a od sebe, dámy se podtočí pod levou rukou tanečníka a přejdou k novému pánovi.

VIRGINIA REEL (zjednodušená verze)

Řada čtyř párů, pánové levým, dámy pravým ramenem k jevišti.

 1. Tanečníci si podají v řadách ruce a jdou 4 kroky k sobě a 4 od sebe
 2. Pán s dámou si podají pravé ruce a zatočí se na 8 kroků jednou dokola
 3. Podají si obě ruce a zatočí se na druhou stranu
 4. Dosado
 5. 1. pár (nejbližší k jevišti) přistoupí k sobě, uchopí se do upažení (butterfly position) a jdou 8 kvapíkovými kroky dolů (od jeviště) a 8 zpět.
 6. 1. pán se vytočí vlevo, 1. dáma vpravo, začnou vnějškem obcházet celou formaci, ostatní tanečníci za nimi vytvoří zástup a sledují je. Když se 1. pár potká, vytvoří bránu, ostatní podlezou. Tím se všichni posunuli o 1 místo.

CIRCASSIAN CIRCLE

Kruhový historický tanec, ve své době byl velmi oblíbený.

 1. Tanečníci se drží v kruhu za ruce, natočí se mírně vlevo a jdou 3 kroky a přísun vlevo. Vykročí levou nohou.
 2. Natočí se vpravo, jdou 3 kroky a přísun doprava. Vykročí pravou nohou.
 3. Postaví se čelem do středu kruhu, jdou 3 kroky a přísun do středu, totéž zpět.
 4. Jako v bodě 3, jdou však pouze dámy.
 5. Pánové jdou 4 kroky do středu, na 4. krok se otočí čelem vzad doleva a dalšími čtyřmi kroky přejdou ke své bývalé sousedce (dámě, kterou měli původně po levici).
 6. S touto dámou swing na 16 kroků.
 7. Na 16 promenáda po směru tance dvojposkočným krokem. Držení je zkřižmo. Na poslední dva kroky vytvoří tanečníci opět velký kruh, nové dámy skončí po pravici pánů.

CATHERING PEASCOT (zjednodušená podoba)

Kruhový tanec pro 5 párů. Řadí se mezi nejstarší popsané tance.

 1. 8 chodných kroků vlevo
 2. Všichni se pustí a každý sám se otočí na místě doleva (to znamená za levým ramenem)
 3. Stejně jako v bodě 1 a 2, ale vše je vpravo
 4. Pánové nakročí do středu, podají si mírně pokrčené ruce a jdou na 8 kroků kroužek vlevo. Na 8. krok se pustí a 4 kroky zacouvají zpět na původní místo.
 5. Dámy tančí totéž, co pánové v bodě 4.
 6. Pánové tři kroky a přísun do středu. Vykročí levou nohou, na poslední dobu tlesknou.
 7. Pánové tři kroky a přísun zpět, současně dámy do středu (jako pánové v bodě 6). Dámy místo tleskání dělají pukrle.
 8. Pánové do středu a dámy zpět (obdoba bodu 7).
 9. Pánové zpět, dámy stojí.
 10. Opakuje se bod 6, 7, 8, 9 s tím rozdílem, že jako první jdou do středu dámy.

GEUD MAN OF BALLANGIGH

Anglický historický řadový tanec. Pánové stojí levým, dámy pravým ramenem k jevišti. Nejprve je nutno rozpočítat taneční páry na 1. a 2.

 1. Všechny první páry přejdou k sobě, podají si ruce a obejdou okolo druhých párů (pánové okolo pánů, dámy kolem dam) a vrátí se na původní místo.
 2. Pánové si podají ruce a projdou vnitřkem okolo svých dam, každý kolem své a vrátí se na původní místo.
 3. Obdobně obcházejí 2. páry kolem prvních.
 4. Stejně obcházejí dámy kolem svých pánů.
 5. 1. pán a 2. dáma se natočí čelem k sobě a zatančí baskický krok. Nejprve vlevo, potom vpravo.
 6. 1. pán a 2. dáma si vymění místa tak, že se oba tanečníci míjejí čelem, jdouce 3 kroky a přísun levým ramenem dopředu.
 7. Opakuje se bod 5 a 6, avšak tančí 2. pán a 1. dáma.
 8. Čtveřice si podají ruce a tančí kroužek vlevo přesně o 360 stupňů . (na 8 kroků)
 9. Všichni se podívají na svou partnerku (proti sobě) , s ní tančí baskický krok vlevo vpravo a výměnu míst.

Taneční páry se po odtančení posunuly o 1 místo. Páry, které dotančily na konec řady se odpojí, 1x netančí. Po dalším odtančení se opět připojí, ale z prvních párů se staly druhé a naopak.

GRAND SQUARE II (podle callera Jerry Helta)

Čtverylka.

 1. Grand square (Side Face)
 2. Reverse
 3. Pánové 4 kroky do středu a zpět
 4. Pánové hvězda levou rukou o 1 a 1 kruhu (ke své Right Hand Lady)
 5. V držení zkřižmo si promenádou odvedou pánové novou dámu domů

TEXAS STAR

Čtverylka.

 1. Na 8 kroků zátočka za pravou se sousedkou
 2. Na 8 kroků zátočka za levou s partnerkou
 3. Pánové hvězda pravou na 8 kroků.
 4. Pánové 8 kroků hvězda levou, svou původní partnerku minou, dostanou se až ke své Right Hand Lady
 5. Pánové se stále drží levou rukou ve hvězdě, svou Right Hand Lady přiberou kolem pasu a na 8 kroků s ní jsou Star Promenade
 6. Celé páry se přetočí (dámy skončí uvnitř ve hvězdě za pravou, pánové jsou vně), na 8 kroků jdou Star Promenade v protisměru
 7. Pánové se pustí, dojdou na své původní místo , dámy se zatočí ve hvězdě, ještě jednou dokola. Dojdou až k pánovi, se kterým se držely kolem pasu. (8 kroků)
 8. Swing s tímto novým pánem (8 kroků).

JOYS OF QUEBEC

Čtverylka.

 1. Dámy hvězda pravou rukou 8 kroků
 2. Se svým partnerem zátočka za levou na 8 kroků 1 a 1/2x dokola.
 3. Pánové hvězda pravou (8 kroků).
 4. Se svou dámou zátočka za levou na 8 kroků 1 a 1/4x dokola
 5. Tanečníci skončí v postavení Alamo Style (cik cak), to znamená pánové zády do čtverylky, dámy čelem. Podají si všech 16 rukou a tančí balance vpravo, vlevo, vpravo, vlevo.
 6. Všichni se otočí doprava, pustí se a s novým partnerem swing na 8 kroků.
 7. Promenádou dokola na 16 kroků. Pán drží svou pravou ruku kolem pasu dámy, v levé drží její levou ruku.

BROOKEN SIXPENCE

Longway, neboli dlouhá řada. Nejprve se všichni pánové postaví levým ramenem k jevišti , dámy pravým. Potom si ve všech prvních párech vymění místo pán s dámou.

 1. Páry se otočí ke druhým a tančí s nimi Dosado (8 kroků).
 2. Všichni se otočí k protější řadě (na svého partnera – partnerku) a tančí s nimi Dosado.
 3. 1. a 2. dáma se natočí k sobě a tančí spolu Dosado.
 4. Všechny první páry přejdou k sobě, tančí Swing na 8 kroků, tím se přesunou mezi druhé páry, vytvoří s nimi řadu 4 tanečníků čelem od jeviště.
 5. 8 kroky v řadách dolů (od jeviště).
 6. Každý se otočí na místě sám čelem vzad a jdou 8 kroků zpět – na poslední 4 kroky uzavřou kroužek.
 7. Kroužek vlevo (8 kroků).
 8. Hvězda levou (8 kroků) přesně na místo, ze kterého vycházel kroužek.

Tanečníci, kteří dotančili na konec řady se odpojí, 1x netančí, vymění si místo pán s dámou. Při dalším opakování tance se opět připojí, ale z prvních párů na konci řady se staly druhé a naopak. Uvnitř řady zůstávají první prvními a druzí druhými až do chvíle, kdy dotančí na konec řady.

GRAND SQUARE

Jak již název napovídá, jedná se o čtverylku.

 1. Figura Side face Grand Square a Reverse
 2. Hlavní páry Ladies Chain (2x za sebou , tzn. tam a zpět)
 3. Vedlejší páry Ladies Chain 2x
 4. Hlavní páry se natočí šikmo vpravo k páru po pravici. Vedlejší páry se natočí šikmo vlevo k párům po levici (k hlavním párům). Spolu tančí Ladies Chain 2x.
 5. Hlavní páry se natočí šikmo vlevo k párům po levici (k vedlejším párům), vedlejší proti nim se natočí vpravo a tančí Ladies Chain 2x.

To je schéma celého tance. Při prvním opakování se opět tančí Side face Grand Square a Reverse. V bodech 2-5 se však nahradí figura Ladies Chain figurou Right and Left Thru. Při druhém opakování se opět tančí Grand Square a Reverse. Figurou, která se tančí v bodech 2-5 je promenáda. Tančí se podle stejného schématu – určení tanečníci drží dámu pravou rukou kolem pasu, v levé drží její levou ruku. Při setkání se míjejí levými rameny. Na závěr se opakuje Side face Grand Square.

PĚTILKA

Tanec pro pět tanečních párů, dáma po pravici pána, páry začínají tančit z postavení na obrázku:

 1. Páry, které mohou, tančí Right and Left Thru, tzv. druhý pár se čtvrtým a první s pátým. Ve chvíli, kdy pánové z těchto párů točí dámu kolem pasu, postupuje 3. pár ve směru svého pohledu doprostřed mezi tančící dvojice párů. (8 kroků)
 2. Páry, které tančily Right and Left Thru jej tančí ještě jednou, čímž se dostanou na původní místo. Při zátočce kolem pasu postoupí 3.pár opět dopředu, čímž se dostane na konec formace a hledí ven (8 kroků).
 3. Dvojice párů, které spolu tančily vytvoří dva kroužky a točí se vlevo přesně 1x dokola. 3.pár se rozdělí, pán jde vlevo, dáma vpravo, obcházejí vně celou formaci a dostávají se na výchozí postavení (8kroků).
 4. Každý tančí Dosado s partnerem (8kroků).
 5. Dámy hvězdy pravou rukou, ale pouze o dva tanečníky dál. Tzn. 3.dáma skončí u prvního, 2. dáma u pátého tanečníka atd. Nový pán zatočí dámu kolem pasu (8kroků).
 6. Opakování bodu 5, ale všichni skončí s novou dámou otočeni jako pár po směru tance připraveni na promenádu (8 kroků).
 7. Promenáda o jedno místo dál (4 kroky).
 8. Dáma se postaví před pána, podá mu pravou ruku a tančí spolu balance vpravo a vlevo (4 kroky).
 9. Swing (8 kroků).

JIFFY MIXER

Páry ve velkém kruhu, vždy dva proti sobě.

 1. Ve čtveřicích kroužek vlevo a vpravo (16 kroků)
 2. Dosado s protějšími tanečníky (8)
 3. Dosado s partnerem (8)
 4. Hvězda pravou (8) a hvězda levou rukou (8) (celkem 16)
 5. Páry původně (i nyní) stojící proti směru tance se rozdělí a vytvoří společně se zbývajícím párem řadu 4 tanečníků po směru tance (dáma-pán- dáma-pán) a jdou osmi kroky promenádu vpřed (8)
 6. Prostřední pár zvedne ruce, vytvoří bránu, zbývající pár do ní vejde, projde k dalšímu páru, se kterým bude tančit při dalším opakování tance.

Pozn. Bod č. 4 se při dalším opakování mění – následuje 2x za sebou Ladies Chain a při dalším opakování řetěz ve čtveřici na 8 rukou (viz figura Square Thru).

MARGARET´S WALTZ

Výchozí postavení: Páry po obvodu velkého kruhu, vždy dva proti sobě.

 1. Páry jdou dvěma valčíkovými kroky k sobě a dvěma od sebe.
 2. Pánové podají protějším dámám pravé ruce a zatočí se s nimi čtyřmi valčíkovými kroky jednou dokola
 3. Aniž by se tanečníci či tanečnice kamkoli přetáčeli navážou na předchozí figuru zátočku za levou ruku se svou partnerkou. Po dokončení figury skončí ve výchozím postavení. (Opět se točili čtyřmi valčíkovými kroky).
 4. Čtyřmi valčíkovými kroky Ladies Chain
 5. Pánové uchopí dámu kolem pasu, dvěma valčíkovými přísunnými kroky vpravo a do předu se páry dostanou vedle sebe, stejným způsobem vlevo se dostanou zády k sobě. (Připomíná pohyb popsaný SD figurami Veer Right, Veer Left.)
 6. Tanečníci se natočí vpravo do středu čtveřice, pravou rukou vytvoří hvězdu a zatočí se o třičtvrtiny, čímž se dostanou na původní postavení
 7. Čtyřmi valčíkovými kroky Dosado se sousedkou
 8. V zavřeném držení se páry posunou čtyřmi valčíkovými kroky vpřed o jedno místo. Míjejí se vpravo.

JUICE OF BARLEY

Výchozí postavení: Dlouhé řady, pánové levým ramenem k jevišti, dámy pravým. Páry jsou rozpočítány na první a druhé.

 1. Dosado s partnerem (8 kr.)
 2. Zátočka s partnerem za obě ruce vlevo (8 kr.)
 3. Pánové si vymění místa tím způsobem, že projdou mezi dámami, které obejdou. Každý pán obchází pro něho vzdálenější dámu (tzn. první pán jde kolem druhé , druhý kolem první). Potom se vrátí na výchozí místo svého kolegy. První pán jde jako první , druhý jej sleduje hned za ním (8 kr.)
 4. Všichni tlesknou na první dobu, vytvoří kroužek ve čtveřici a točí se vlevo o 360 stupňů (1x dokola). (8 kr.)
 5. Opakuje se bod 3, ale s tím rozdílem, že si místa mění dámy.
 6. Opakuje se bod 4.

CIRCLE AND SQUARE

Tento tanec má několik částí. Úvod, střed a závěr obsahuje vždy stejnou sekvenci figur, mezi nimi se vždy dvakrát za sebou opakuje hlavní část, při které se dámy posunují vždy o jedno místo.

Úvod

kroužek vlevo 1x dokola (16)
za levou se sousedkou (Allemande Left) (8)
Do sa do s Partner (8)
Swing Partner (16)
Promenáda

Hlavní část

Side Face Grand Square (16)
Reverse (16)
Four Ladies Chain (8)
Four Ladies Chain 3/4 (8)
Promenáda (16)

Skotský tanec ve čtverylce

 1. Zátočka 2 reel. kroky za pravou ruku o půl, tanečníci zůstanou v alamo style (v kroužku „cik cak“, pánové zády do čtverylky, dámy čelem). Následuje padlbask vpravo a vlevo.
 2. S novým partnerem se všichni zatočí za levou, opět zůstanou v alamo style (tentokrát pánové čelem dovnitř) a opět padlbask

Na závěr se všechny dámy otočí čelem do středu. Tím se hlavní páry dostaly na místa vedlejších a naopak. Všichni mají původně protější dámu.

 1. Původně 1. a 3. pár 4 reelovými kroky „Skotské Ladies Chain“ (protější pán neprovádí Courtesy Turn, pouze se s dámou zatočí za levou rukou
 2. Ti samí 4 reelovými kroky Right and Left Thru
 3. Opakuje se bod 3 a 4 pro původně vedlejší páry (č. 2 a 4)
 4. Kvapíkovým krokem kroužek vlevo na 8 a totéž vpravo

CHAMBERLINE REEL

Skotský tanec, vše se tančí rebelovým krokem. 4 páry v řadě, pánové levým, dámy pravým ramenem k jevišti.

 1. 1. a 2. pár hvězda pravou rukou (4 reelové kroky)
 2. Ti samí hvězda levou rukou zpět (4 reelové kroky)
 3. Promenáda prvního páru vnitřkem formace dolů a zpět. Držení za pravé ruce obou partnerů (4 reelové kroky dolů a 4 zpět)
 4. Část Off =1. pán se vytočí za levým ramenem ven z formace (současně dáma za pravým) a oba partneři obcházejí celou formaci vnějškem 6 reelovými kroky. Po celou dobu obcházení se sledují pohledem. Potom se otočí každý sám na místě a dalšími 6 reelovými kroky se vrací na původní místo.
 5. 1.pár se uchopí za ruce (pravé) 2.,3. a 4. pár vytvoří bránu pravýma rukama a 1.pár branou podleze (4 kroky), čímž se dostane na místo 4. páru a všechny ostatní páry se tak posunuly o jedno místo nahoru (tj. k jevišti).

DASHING WHITE SERGEANT

Známý skotský tanec, popis pořadí figur je takový, jak nás jej již před lety učil „na Barče“ pan Jasan Bonuš. Formace: Trojice ve velkém kruhu, vždy dvě trojice proti sobě, jedna po, druhá proti směru tance. Je vhodné, je-li prostřední tanečník jiného pohlaví než krajní, ale to už je věc nátury.

 1. Tanečníci si podají ruce a v 6ti tanečnících jdou kroužek vlevo na 8 kroků
 2. Totéž vpravo
 3. Dosado s tanečníky z protější trojice (každý tanečník samostatně se svým protějškem
 4. Prostřední tanečník v každé trojici se otočí o čtvrt doprava (FACE RIGHT) a s pravým tanečníkem trojice tančí dosado
 5. Prostřední tanečník čelem vzad, s levým tanečníkem se zaklesnou za levé lokty a zatočí se 2x dokola
 6. Prostřední tanečník opět vzad, s tanečníkem vpravo se 1x zatočí za pravé lokty a zformují trojice
 7. Trojice k sobě
 8. Pass Thru (Každý tanečník se s protějším míjí pravými rameny !)

BIG SET MIXER

Formace : Dvojitý kruh, pánové zády do středu, dámy proti nim.

 1. (8) Zátočka za pravou s partnerkou
 2. (8) Zátočka za levou s partnerkou
 3. (8) Zátočka za obě ruce vlevo
 4. (8) Dosido
 5. (16) Swing s dámou šikmo vlevo (čímž dochází k postupu o jedno místo dál)
 6. (16) Promenáda

PEEKABOO

Tanec ze stejné série jako „Separate and dosido“, který dokládá stylovou jednotu novoanglických čtverylek.

HEAD COUPLES RIGHT AND LEFT THROUGH
HEAD COUPLES PASS THROUGH, SEPARATE, MEET OPPOSITE BEHIND SIDE COUPLES
HEAD COUPLES SWING OPPOSITE, SIDE LADIES CHAIN, ENDING WITH AN EXTRA HALF TURN TO FACE THE HEAD COUPLE BEHIND THEM
SIDE LADIES CHAIN TO THE HEAD COUPLE
FACE THE SAME COUPLES, PASS THROUGH, THOSE IN CENTER SWING
THE ONE THEY MEET, THOSE ON OUTSIDE SWING THEIR NEIGHBOR
ALL PROMENADE TO GENTS PLACE
Dvakrát za sebou tančí vždy head couples a pak side couples.

SEPARATE AND DOSIDO

Tanec patří mezi tradiční „novoanglické“ square dances. Je převzat z jedné z nejoblíbenějších sérií, která se jmenuje „Kitchen Junket“ a představuje základ tradiční formy amerického square dancingu. Tanec je popsán dle originálního zápisu a předpokládá znalost anglických názvů figur:

HEAD COUPLES RIGHT AND LEFT THROUGH
SIDE COUPLES RIGHT AND LEFT THROUGH (po dobu 2. – 6. taktu)
HEAD COUPLES SEPARATE, GO HALFWAY AROUND THE OUTSIDE
HEAD COUPLES DOSIDO PARTNER WHEN THEY MEET, THEN BACK UP
TO LINES OF FOUR AT THE SIDES (same sex together)
FORWARD EIGHT AND BACK
CENTER FOUR (side couples) PASS THROUGH
ALL BALANCE AND SWING THE ONE THEY MEET
ALL PROMENADE TO GENTS PLACE Dvakrát za sebou tančí vždy head couples a pak side couples.

ALL MY ROADS (čtverylka)
Úvod, prostředek, závěr
side face Grand Square
4 Ladies Chain
4 Ladies Chain
Promenade

Hlavní figury (po úvodu začínají dvakrát hlavní, pak následuje prostřední část a dvakrát za sebou začínají vedlejší hlavní část)
Square Thru 4
Dosado
Star Thru
Pass Thru
Tage the Line
Face In vCurlique
boys Run
8 Chain 4
Swing
Promenade

ROSALIE’S BOAT

Úvod
4 Ladies Promenade
Swing
Circle Left
Allemande Left
Weave the Ring
Dosado
Promenade

Hlavní část (2x pro hlavní, po střední části 2x pro vedlejší)
head Rollaway
Up To the Middle and Back
Star Thru
Right Hand Star
head Star Left
Square Thru 3
Trade By
Swing Thru
boys Trade
girls Turn Back
Promenade

Prostřední a závěrečná část
side face Grand Square
4 Ladies Promenade
Swing
Allemande Left
Promenade

BOSTON TWO STEP

Formace : Páry, Open position, Start vnější nohou

 1. (4) Pass de Bas diagonally fwd
 2. (4) Forward 3 steps, turn to RLOD and touch outside feet
 3. (8) repeat
 4. (4) Two Pass de Bas od sebe k soběv
 5. (4) Two two step LOD
 6. (8) Four turning two stepv

WANDERING WALTZ

Formace : Dva páry proti sobě kdekoli v hale.

 1. (4) Circle left
 2. (4) Balance in, out, left, right.
 3. (4) Ladies dosidov
 4. (4) Men star left
 5. (4) Dosido partner
 6. (4) Dip, maneuver, waltz and wander
 7. (8) Waltz in the hall

DIP-N-DIVE IN THE CIRCLE

trad. square dance se změnami partnerů (Margot Gunzenhhauser – Dvorana cup 98)

 1. (16) Heads promenade full around (kolem čtverylky)
 2. (8) Lady chain šikmo – heads se sides (heads šikmo vpravo – jenom tam, zpátky už ne)
 3. (8) Tak jak páry stojí, tj. šikmo proti sobě udělat Dip-n-Dive (heads prochází bránou, sides dělají bránu nahoru) celkem 4x (heads se pohybují proti směru hodinových ručiček po kruhu, sides jdou opačně)
 4. (8) Dosado s corner
 5. (8) Swing s partner
 6. (16) Promenade

STAR THRU POLKA

Formace: Dlouhá řada, první páry prohozené.

 1. (4) První páry se otočí ke druhým a tanečníci tančí se svými sousedkami balance. (4) S toutéž dámou start hru
 2. (8) Bod číslo 1 ještě jednou, tentokrát však s původní partnerkou
 3. (8) Heel and toe out, Hell and toe in (se sousedkou !)
 4. (8) Bod číslo 3 ještě jednou
 5. (8) Swing se sousedkou
 6. (8) Promenáda o půl (do protipozice)
 7. (16) Pomalé square thru four

Pozn. Body č. 3 a 4 se tančí v butterfly positron (tváří k partnerovi, spojené ruce přiměřeně rozpažené). Kroky začínají vnější nohou, pata,špička, jeden polkový dvojkrok od sebe, pata špička, jeden polkový dvojkrok k sobě.