Čtverylky

Frantův skok
Diagonály
Charlestonská brána
Kentucky
Rozváděcí
Jako Hubáčkova
Svatební
Pětilka a Šestilka
Hey for 8
..s řetězem
Deep and Dive
veerright
…flutterwheel